ซูป

Black Summer Truffle Soup

ซุปเห็ดทรัฟเฟิล

360 ฿

Velvet Lobster Soup

ซุปข้นกุ้งมังกร

300 ฿

Traditional French Onion Soup

ซุปหอมหัวใหญ่สไตล์ฝรั่งเศส

280 ฿

Double Boiled Beef Consommé

ซุปใสเนื้อ

270 ฿

 

Double Boiled Chicken Consommé

ซุปใสไก่

260 ฿

Pumpkin Soup

ซุปฟักทอง

260 ฿

Sweet Corn Cream Soup

ซุปข้าวโพด

250 ฿

 

Wild Mushroom Soup

ซุปข้นครีมเห็ด

250 ฿